Hình ảnh hệ thống tại Khu du lịch Vinpearl Land Nha Trang

Hình ảnh hệ thống MT2.0 tại Khu du lịch Vinpearl Land Nha Trang: